BEH VĎAKY

Vážení športoví priatelia,

máme za sebou náročné pandemické obdobie, mnohí v domácej izolácii, ba niektorí aj s osobnou skúsenosťou s Covid-19. Podstatné však je, že sme túto náročnú situáciu prekonali a je nám / zatiaľ/ umožnené si opätovne zasúťažiť, pri behu relaxovať v náručí prírodnej scenérie. Organizačný výbor 16.ročníka Behu vďaky už naplno rozbehol prípravy na nový pretek, ktorý sa uskutoční 28.augusta po tradičnej trati Senica-Prietrž-Pamätník SNP u Rehušov. Podrobnejšie informácii nájdete v propozíciách Behu vďaky kde sú uvedené aj pokyny k prihlasovaniu na pretek, ktoré je týmto momentom spustené.

Nastávajúci 16. Ročník Behu vďaky bude zrejme prelomový nakoľko pretek bol prvýkrát zaradený do bežeckej súťaže Moravsko-slovenský bežecký pohár. Takže sa tešíme aj na hojnejšiu účasť pretekárov z druhej strany rieky Moravy. Pokračovať by mali aj bežecké súťaže detí a mládeže v rámci Grand prix Záhoria. Samozrejme všetko bude záležať od aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení o ktorých vás budeme pravidelne informovať na našej facebookovej stránke Behu vďaky.

Aj v tomto roku nám svoju priazeň zachovali hlavní partneri COOP Jednota a.s. a reklamná agentúra Boker v Senici a viacerí sponzori, ktorých predstavíme v priebehu prípravy a počas samotného preteku. Podujatie podporil aj Trnavský samosprávny kraj. Prijmite teda našu srdečnú pozvánku a ubezpečujeme vás, že celá príprava je opäť vedená tak, aby ste sa u nás cítili pohodovo a mali ste príjemný športový zážitok.

Dr. Milan Jablonický, riaditeľ Behu vďaky
 

Propozície XVI. ročníka BEHU VĎAKY

Senica – Prietrž – Pamätník SNP u Rehušov

 

Organizátori: Občianske združenie PETRUS v Prietrži

 

Mesto Senica

Obec Prietrž


Hlavní funkcionári:

 

Riaditeľ preteku: Milan Jablonický, tel. 0907/706193, e-mail: mlj@centrum.sk

Generálny manažér: Lukáš Nosko, tel. 0918/243349, e-mail: nosko.lu@gmail.com

Administratíva a prezentácia: Erika Mášiková, tel.0918/616438, e-mail: erika.masikova@senica.sk

Propagácia, médiá: Zuzana Lišková, tel. 0907/720119, e-mail: zuzanaliskova85@gmail.com 

Logistika: Tomáš Blažek: 0915/427317, e-mail: Tom.blazek@centrum.sk 

Termín: sobota 28.8.2021, štart v 16,00 hod. pri futbalovom štadióne FK Senica

Prihlášky: e-mailom na behvdaky@centrum.sk do 15.8.2021 po zaplatení štartovného 5 €/130 Kč na č.ú. OZ Petrus SK89 1111 0000 0015 4053 0007.

Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno pretekára za ktorého je platené. Takto prihlásení pretekári majú garantované svoje meno na štartovnom čísle a tričko pretekára.

Prezentácia: Pri futbalovom štadióne FK Senica od 14,30 hod. do 15,30 hod s možnosťou prihlásenia sa a zaplatenia štartovného 5.- €/130 Kč

Cieľ: Pamätník SNP u Rehušov

Trať: 11,1 km, asfaltová cesta, kopcovitý terén s celkovým prevýšením cca 300 m

Kategórie: M r. 2001-1982, M-40 r.1981-1972, M-50 r.1971-1962, M-60 r.1961-1957, M-65 r.1956-1952, M-70 r.1951  a starší

Ž r. 2001-1987,   Ž-35 r. 1986-1977,  Ž-45 r.1976-1967,  Ž-55 r. 1966 a staršie.

Uvedené kategórie budú vyhodnotené samostatne za podmienky, že v danej kategórii budú účastní aspoň 3 pretekári. Inak bude ocenený len víťaz kategórie

Ceny: V  každej kategórii budú odmenení prví traja pretekári pohárom. Finančnou odmenou budú ocenení prví traja pretekári v kategóriách Muži a Ženy bez rozdielu kategórií.

  1. miesto – 50 €, 2.miesto 40 € a 3. miesto 30 €

Prekonanie traťového rekordu mužov a žien bude odmenené 70 €.

Organizátori vyhlásia aj najrýchlejšieho Prietržana, ktorý získa cenu starostky Prietrže. /Prietržan je ten, ktorý má trvalé bydlisko v Prietrži, alebo býval v Prietrži a stále sa cíti Prietržanom/.

Vecnými cenami, formou tomboly, budú odmenení vyžrebovaní pretekári ktorí dobehli do cieľa.

Príprava pred štartom: Šatne pre pretekárov budú v útrobách futbalového štadióna. Pretekári si môžu osobné veci ponechať v šatni, alebo naložiť do pristaveného autobusu, ktorý ich prevezie do cieľa. Autobus sa po skončení preteku vráti do miesta štartu. Rozcvička pred štartom je možná v parku L. Novomestského, vedľa futbalového štadióna.

Občerstvenie: Po trati je zabezpečené bežné občerstvenie počas preteku v obci Prietrž. Po dobehu do cieľa si pretekár vyzdvihne občerstvenie a vyžrebuje si tombolu na označenom mieste na svoje štartovné číslo.

Dôležité upozornenie: Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky v zmysle zákona NS SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na cestných komunikáciách. Budú utekať v pravom jazdnom pruhu, čo najbližšie k pravému okraju vozovky. Organizátori neručia za odložené osobné veci. Pretekári sa musia riadiť pokynmi vydanými organizátormi. Každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečie.

Taktiež upozorňujeme, že pretekári sa budú musieť podriadiť práve platným nariadeniam Úradu verejného zdravotníctva SR v čase preteku.

Pretekár, prezentáciou na štarte 16. ročníka Behu vďaky, dáva zároveň súhlas s akceptovaním týchto PROPOZÍCIÍ a bude sa nimi riadiť počas preteku.


Propozície detských a mládežníckych súťaží v okolí pamätníka SNP u Rehušov:


Prezentácia od 12:00 do 12:50 hod.

Štart

Kategórie

Ročník

Dĺžka trate

13:00 - 13:30

benjamínkovia  D

2018 a ml.

70 m

13:00 - 13:30

benjamínkovia CH

2018 a ml.

70 m

13:00 - 13:30

predškoláci D

2016-2017

150 m

13:00 - 13:30

predškoláci CH

2016-2017

150 m

13:00 - 13:30

mladšia prípravka D

2014-2015

200 m

13:00 - 13:30

mladšia prípravka CH

2014-2015

200 m

13:00 - 13:30

prípravka D

2012-2013

300 m

13:00 - 13:30

prípravka CH

2012-2013

300 m

13:40

Vyhlásenie víťazov a odovzdanie odmien
Prezentácia od 12:00 do 13:50 hod.

Štart

Kategórie

Ročník

Dĺžka trate

14:00 - 15:00

najmladšie žiačky

2010-2011

400 m

14:00 - 15:00

najmladší žiaci

2010-2011

400 m

14:00 - 15:00

mladšie žiačky

2008-2009

600 m

14:00 - 15:00

mladší žiaci

2008-2009

600 m

14:00 - 15:00

staršie žiačky

2006-2007

800 m

14:00 - 15:00

starší žiaci

2006-2007

800 m

14:00 - 15:00

dorastenky, dorastenci

2004-2005

2700 m

14:00 - 15:00

juniori, juniorky

2002-2003

2700 m

15:10

Vyhlásenie víťazov


Prezentácia od 12:00 do 15:00 hod.

15:15

Beh zdravia – všetci milovníci rekreačného behu 2700 m od 16 r.

15:45

Vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien


Pozn. Bežecké súťaže detí a mládeže v jednotlivých kategóriách budú odštartované v 5 – 8 min. intervaloch v stanovenom časovom rozpätí. Presný čas neuvádzame nakoľko v niektorých kategóriách, podľa počtu pretekárov, môžu byť spájané preteky chlapcov a dievčat.

Riaditeľ Behu vďaky

Dr. Milan Jablonický